Política de Privadesa

1. Responsable del tractament

 • INTATORE, SL Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: B43027887 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • JOAQUIN OLIVA, SA Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: A43008648 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • TARRAUTO MOTOR, SLU Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: B43244805 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • TECNOTARRACO, SA Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: A43282086 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • OLIVA MOTOR GAVARRES, SLU Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: B62044219 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • OLIVA MOTOR GIRONA, SLU Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: B55302400 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • PROTEGO INSURANCE CONSULTING CORREDÚRIA D'ASSEGURANCES, SL Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: B35373240 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
(d'ara endavant, els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT)

2. Protecció de dades de caràcter personal

Al acceder y utilizar el Sitio Web está consintiendo de forma expresa el tratamiento de sus datos con respecto a esta Política de Privacidad, aunque lo hace de forma revocable y sin efectos retroactivos. Su acceso a este Sitio Web está, por consiguiente, subordinado a esta política, así como toda la legislación aplicable a la que se hace referencia en este apartado. Con carácter general, queda absolutamente prohibido facilitar datos personales de los menores de 16 años sin el consentimiento de las personas que ejerzan la patria potestad o tutores legales.

2.1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, “RGPD”) els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT le informan que los datos personales que Vd. nos facilita, así como aquellos otros que nos facilite durante la relación negocial/contractual, serán tratados con la finalidad de (i) realizar una correcta gestión de la relación, así como la gestión administrativa, económica y comercial, (ii) atender sus consultas y solicitudes, (iii) realizar un control de calidad sobre nuestros productos y servicios, (iv) remitirle comunicaciones personales y obsequios dirigidos a nuestros clientes, (v) realización de encuestas de opinión y fines estadísticos, (vi) para informarle periódicamente de novedades, productos y servicios tanto por medios escritos como electrónicos. Con carácter general no se utilizarán los datos recibidos para ninguna finalidad que no sea atender su solicitud, prestarle una atención personalizada o enviarle información, en caso de aceptación expresa, sobre productos o servicios de los RESPONSABLES DEL TRACTAMENT.

2.2. Període de conservació de les vostres dades

Conservarem la vostra informació personal pel període necessari per complir els propòsits descrits en aquesta Política de Privadesa, llevat que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.

2.3. Legitimació

El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites està permès pel RGPD de conformitat amb les bases jurídiques següents:
 • La base legal per atendre la relació negocial és la legitimació per consentiment exprés de l'usuari. Heu autoritzat, a través d'un formulari automatitzat i/o paper, el vostre consentiment exprés per al tractament de les vostres dades amb determinades finalitats. Podeu revocar el consentiment prestat en tot moment.
 • La base legal per atendre la relació contractual és la legitimació per execució dun contracte subscrit amb vostè.
 • A més, en alguns casos caldrà el tractament per al compliment de les corresponents obligacions legals.
Per poder atendre i gestionar correctament la vostra sol·licitud, l'interessat està obligat a facilitar les dades personals, en cas contrari no podrem atendre la vostra sol·licitud.

2.4. Destinataris

En base al compliment de les obligacions legals establertes, els destinataris de les dades a més dels RESPONSABLES DEL TRACTAMENT ho seran aquelles altres entitats o organismes amb competències en la matèria.

2.5. Transferències internacionals

Us informem que les vostres dades no es comunicaran a entitats fora de l'Espai Econòmic Europeu sense el vostre consentiment exprés, excepte en els casos en què una norma imperativa permeti aquesta comunicació, en aquests casos us informarem sempre que sigui possible de les finalitats d'aquesta comunicació.

2.6. Confidencialitat

Els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT es comprometen a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar les seves dades personals d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb allò establert al RGPD.

2.7. Seguretat de les vostres dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades personals. no autoritzats, tal com exigeix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT garantizan la custodia de los datos objeto de tratamiento, para lo cual adoptará las medidas pertinentes con tales fines, siempre de conformidad con el estado de la tecnología en cada momento. Nuestras medidas de seguridad son permanentemente actualizadas de acuerdo con el desarrollo tecnológico y obligaciones de la normativa en protección de datos. En el caso de que usted facilite datos de un tercero, por ejemplo, para informar a un conocido de la publicación de un anuncio, o para recomendarle el Sitio Web o un artículo publicado en el mismo, se le informa que será responsable de haber obtenido el consentimiento de la persona y de los datos de esta que facilite a los RESPONSABLES DEL TRACTAMENT. En caso de que tenga preguntas acerca del tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse a los RESPONSABLES DEL TRACTAMENT, quienes están a su disposición en caso de que necesite información adicional, desee hacer sugerencias o plantear quejas. Los RESPONSABLES DEL TRACTAMENT no es responsabilitzen del tractament de les vostres dades personals de les pàgines web que no estiguin sota el dominio dels RESPONSABLES DEL TRACTAMENT a les que pugui accedir a través dels diferents links que conté el nostre Lloc Web, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina Web que permeti un enllaç amb la nostra.

2.8. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 • Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en este cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. Els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT deixaran de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les vostres dades personals.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si considera que el tractament no s'ajusta a l'RGPD.
 • Per exercir els drets, heu de verificar la vostra identitat mitjançant l'enviament del vostre DNI o un altre document acreditatiu legal.
L'exercici per part d'aquests drets està subjecte a determinades excepcions per motius d'interès general, com ara la prevenció o la detecció de delictes. Si exerciu algun d'aquests drets, comprovarem que està facultat realment per fer-ho, i us respondrem en el termini màxim d'un mes.

2.9. Social Plugins

Els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT podrán utilizar los denominados Social Plugins de redes sociales, tales como Facebook, Twitter, Google+, etc. Los Social Plugins de nuestro Sitio Web se encuentran desactivados por defecto, es decir, no se activan ni envían datos a nuestras redes sociales sin que el Usuario de la web los active. Por tanto, para poder utilizar los Social Plugins tiene que activarlos pulsando en ellos. La finalidad y objeto de la recogida de datos de las redes sociales, sus derechos y opciones disponibles para la protección de sus datos personales, se describen en los avisos de protección de datos de cada una de estas redes sociales.

2.10. Tractament de l'adreça IP

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT podran registrar l'adreça IP (nombre d'identificació de l'accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació també podrà ser emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

2.11. reCAPTCHA

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'aplica política de privadesa de Google i les condicions del servei.

2.12. Correu Electrònic

Nuestros correos electrónicos se dirigen exclusivamente a su destinatario. Pueden contener información confidencial sometida a secreto profesional y su divulgación está prohibida en virtud de la legislación vigente. Se informa que, si no es usted el destinatario o la persona autorizada por el mismo, que la información contenida en este mensaje es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está prohibida. Si ha recibido este documento por error, le rogamos que nos lo comunique por teléfono, o e-mail y proceda a su destrucción.   Su e-mail nos consta como contacto profesional y su utilización tiene como fin facilitarle información legal de interés y agilizar la comunicación y prestación de servicios. Los RESPONSABLES DEL TRACTAMENT no fan enviaments no sol·licitats de correu electrònic o similars sense consentiment del destinatari, per tant, si no voleu rebre més comunicacions, podeu donar-vos de baixa d'aquesta base de dades contestant aquest correu amb la paraula BAIXA en l'assumpte. Així mateix, us informem que podeu exercir en qualsevol moment els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament ia la portabilitat de les dades dirigint-vos per escrit, concretant la vostra sol·licitud i acompanyant fotocòpia del DNI o d'un altre document oficial d'identificació personal a RESPONSABLES DEL TRACTAMENT