Política de Privadesa

1. Responsable del tractament

 • INTATORE, SL Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: B43027887 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • JOAQUIN OLIVA, SA Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: A43008648 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • TARRAUTO MOTOR, SLU Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: B43244805 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • TECNOTARRACO, SA Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: A43282086 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • OLIVA MOTOR GAVARRES, SLU Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: B62044219 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • OLIVA MOTOR GIRONA, SLU Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: B55302400 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
 • PROTEGO INSURANCE CONSULTING CORREDÚRIA D'ASSEGURANCES, SL Domicili de contacte: C/ Josep M. Folch i Torres, 2 (Pol. Les Gavarres). Tarragona. CIF: B35373240 Telèfon de contacte: 977546222 Correu electrònic: rgpd@grupolivamotor.com
(d'ara endavant, els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT)

2. Protecció de dades de caràcter personal

En accedir i utilitzar el Lloc Web està consentint de forma expressa el tractament de les seves dades respecte a aquesta Política de Privadesa, encara que ho fa de forma revocable i sense efectes retroactius. El seu accés a aquest Lloc Web està, per tant, subordinat a aquesta política, així com tota la legislació aplicable a què fa referència aquest apartat. Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals dels menors de 16 anys sense el consentiment de les persones que exerceixin la pàtria potestat o tutors legals.

2.1. Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

De conformitat amb el que disposa la normativa vigent, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, “RGPD”) els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT us informen que les dades personals que Vost. ens facilita, així com aquelles altres que ens faciliti durant la relació negocial/contractual, seran tractades amb la finalitat de (i) realitzar una correcta gestió de la relació, així com la gestió i comercial, (ii) atendre les vostres consultes i sol·licituds, (iii) realitzar un control de qualitat sobre els nostres productes i serveis, (iv) remetre-li comunicacions personals i obsequis dirigits als nostres clients, (v) realització d'enquestes d'opinió i fins estadístiques , (vi) per informar-lo periòdicament de novetats, productes i serveis tant per mitjans escrits com electrònics. Amb caràcter general no s'utilitzaran les dades rebudes per a cap finalitat que no sigui atendre la vostra sol·licitud, prestar-vos una atenció personalitzada o enviar-vos informació, en cas d'acceptació expressa, sobre productes o serveis dels RESPONSABLES DEL TRACTAMENT.

2.2. Període de conservació de les vostres dades

Conservarem la vostra informació personal pel període necessari per complir els propòsits descrits en aquesta Política de Privadesa, llevat que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.

2.3. Legitimació

El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites està permès pel RGPD de conformitat amb les bases jurídiques següents:
 • La base legal per atendre la relació negocial és la legitimació per consentiment exprés de l'usuari. Heu autoritzat, a través d'un formulari automatitzat i/o paper, el vostre consentiment exprés per al tractament de les vostres dades amb determinades finalitats. Podeu revocar el consentiment prestat en tot moment.
 • La base legal per atendre la relació contractual és la legitimació per execució dun contracte subscrit amb vostè.
 • A més, en alguns casos caldrà el tractament per al compliment de les corresponents obligacions legals.
Per poder atendre i gestionar correctament la vostra sol·licitud, l'interessat està obligat a facilitar les dades personals, en cas contrari no podrem atendre la vostra sol·licitud.

2.4. Destinataris

En base al compliment de les obligacions legals establertes, els destinataris de les dades a més dels RESPONSABLES DEL TRACTAMENT ho seran aquelles altres entitats o organismes amb competències en la matèria.

2.5. Transferències internacionals

Us informem que les vostres dades no es comunicaran a entitats fora de l'Espai Econòmic Europeu sense el vostre consentiment exprés, excepte en els casos en què una norma imperativa permeti aquesta comunicació, en aquests casos us informarem sempre que sigui possible de les finalitats d'aquesta comunicació.

2.6. Confidencialitat

Els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT es comprometen a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar les seves dades personals d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, d'acord amb allò establert al RGPD.

2.7. Seguretat de les vostres dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les vostres dades personals. no autoritzats, tal com exigeix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT garanteixen la custòdia de les dades objecte de tractament, per a això adoptarà les mesures pertinents amb aquests fins, sempre de conformitat amb l'estat de la tecnologia en cada moment. Les nostres mesures de seguretat són permanentment actualitzades d'acord amb el desenvolupament tecnològic i les obligacions de la normativa en protecció de dades. En cas que faciliteu dades d'un tercer, per exemple, per informar un conegut de la publicació d'un anunci, o per recomanar-vos el Lloc Web o un article publicat en aquest, se us informa que serà responsable d'haver obtingut el consentiment de la persona i de les dades que faciliti als RESPONSABLES DEL TRACTAMENT. En cas que tingueu preguntes sobre el tractament de les vostres dades personals, podeu adreçar-vos als RESPONSABLES DEL TRACTAMENT, els qui estan a la vostra disposició en cas que necessiteu informació addicional, vulgueu fer suggeriments o plantejar queixes. Els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT no es responsabilitzen del tractament de les vostres dades personals de les pàgines web que no estiguin sota el dominio dels RESPONSABLES DEL TRACTAMENT a les que pugui accedir a través dels diferents links que conté el nostre Lloc Web, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina Web que permeti un enllaç amb la nostra.

2.8. Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

 • Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en este cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades. Els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT deixaran de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les vostres dades personals.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si considera que el tractament no s'ajusta a l'RGPD.
 • Per exercir els drets, heu de verificar la vostra identitat mitjançant l'enviament del vostre DNI o un altre document acreditatiu legal.
L'exercici per part d'aquests drets està subjecte a determinades excepcions per motius d'interès general, com ara la prevenció o la detecció de delictes. Si exerciu algun d'aquests drets, comprovarem que està facultat realment per fer-ho, i us respondrem en el termini màxim d'un mes.

2.9. Social Plugins

Els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT podran utilitzar els anomenats Social Plugins de xarxes socials, com Facebook, Twitter, Google+, etc. Els Social Plugins del nostre Lloc Web es troben desactivats per defecte, és a dir, no s'activen ni envien dades a les nostres xarxes socials sense que l'Usuari de la web els activi. Per tant, per poder utilitzar els Social Plugins els ha d'activar prement-hi. La finalitat i objecte de la recollida de dades de les xarxes socials, els seus drets i opcions disponibles per a la protecció de les dades personals, es descriuen en els avisos de protecció de dades de cadascuna d'aquestes xarxes socials.

2.10. Tractament de l'adreça IP

A efectes de seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT podran registrar l'adreça IP (nombre d'identificació de l'accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre si). Aquesta informació també podrà ser emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

2.11. reCAPTCHA

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'aplica política de privadesa de Google i les condicions del servei.

2.12. Correu Electrònic

Els nostres correus electrònics es dirigeixen exclusivament al destinatari. Poden contenir informació confidencial sotmesa a secret professional i la divulgació està prohibida en virtut de la legislació vigent. S'informa que, si no sou el destinatari o la persona autoritzada per aquest, que la informació continguda en aquest missatge és reservada i la seva utilització o divulgació amb qualsevol finalitat està prohibida. Si heu rebut aquest document per error, us preguem que ens ho comuniqueu per telèfon, o e-mail i procediu a la seva destrucció. El seu e-mail ens consta com a contacte professional i la seva utilització té com a finalitat facilitar-li informació legal d'interès i agilitzar la comunicació i la prestació de serveis. Els RESPONSABLES DEL TRACTAMENT no fan enviaments no sol·licitats de correu electrònic o similars sense consentiment del destinatari, per tant, si no voleu rebre més comunicacions, podeu donar-vos de baixa d'aquesta base de dades contestant aquest correu amb la paraula BAIXA en l'assumpte. Així mateix, us informem que podeu exercir en qualsevol moment els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament ia la portabilitat de les dades dirigint-vos per escrit, concretant la vostra sol·licitud i acompanyant fotocòpia del DNI o d'un altre document oficial d'identificació personal a RESPONSABLES DEL TRACTAMENT