Directori Online

Filtra per marca, departament i seu per trobar el teu contacte:
[posts_table columns="image:blank, cf:nom_cognom:Nom, tax:departament:Departament, cf:càrrec:Càrrec, tax:ubicació:Seu, tax:concessionari:Marca servei, button:blank" priorities="1,2 ,4,5,6,7,3" sort_by="menu_order" reset_button="true" shortcodes="true" responsive_display="child_row_visible" wrap="false" filters=" tax:concessionari:Marca / servei, tax:departament :Departament, tax:ubicació:Seu" links="image"]
[posts_table columns="image:blank, cf:nom_cognom:Nom, tax:concessionari:Marca servei, cf:càrrec:Càrrec, tax:departament:Departament, tax:ubicació:Seu, button:blank" priorities="1,2 ,4,5,6,7,3" sort_by="menu_order" reset_button="true" shortcodes="true" responsive_display="child_row_visible" wrap="false" filters=" tax:concessionari:Marca / servei, tax:departament :Departament, tax:ubicació:Seu" responsive_display="child_row_visible" lightbox="true" links="image"]