Actualitat

PEUGEOT 208: EL COMPACTE URBÀ AMB VERSIÓ 100% ELÈCTRICA


Warning: preg_replace(): Unknown modifier 't' in /home/customer/www/grupolivamotor.com/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 517

PEUGEOT 208: EL COMPACTE URBÀ AMB VERSIÓ 100% ELÈCTRICA, EQUIPAMENT I TECNOLOGIA D'ALTA GAMMA

– El PEUGEOT 208 ha portat un nou aire al segment dels compactes urbans, tant per la versió 100% elèctrica PEUGEOT e-208, com pel seu estil dinàmic. A més, ha suposat una revolució pel que fa a la tecnologia ia l'equipament.

– Innovacions fins ara pràcticament inèdites en aquesta categoria formen part de l'equipament del PEUGEOT 208, com ara el lloc de conducció PEUGEOT i-Cockpit® 3D, l'ajuda al manteniment actiu de carril, associada al Lane Position Assist, el regulador de velocitat adaptatiu amb funció Stop & Go, el sistema de frenada automàtica o el Park Assist.

-PEUGEOT 208, des de 15.000 euros.

El PEUGEOT 208 és una aposta per la llibertat de moviments i un plaer de conduir sostenible. Amb la seva versió 100% elèctrica, PEUGEOT e-208, encarna una nova visió de la mobilitat, en què el client pot triar una alternativa “zero emissions” sense necessitat de sacrificar aspectes importants com la línia del seu vehicle, la seva habitabilitat o el plaer de conduir.

Amb un confort únic, que es gaudeix sense soroll i sense vibracions, el Nou PEUGEOT e-208 entrega 100 Kw (136 CV) de potència i presenta dades d'acceleració que tenen poc a envejar als d'un esportiu: pot passar de 0 Km/ha 100 Km/h a 8,1 s.

A més, ofereix conducció “a la carta”, amb tres maneres que es poden triar en tot moment, depenent de les circumstàncies o estat d'ànim del conductor. El mode “Eco” dóna la màxima prioritat a l'autonomia que, al PEUGEOT e-208, pot assolir els 340 km WLTP. Per la seva banda, el mode Sport maximitza les prestacions i les sensacions, mentre que el mode Normal està pensat per a un ús diari amb un alt nivell de confort.

Disseny dinàmic i tecnologia

Tant a les seves versions tèrmiques com a la 100% elèctrica, el PEUGEOT 208 destaca en un segment B cada vegada més uniforme per un estil dinàmic i trencador, anticipant com seran els compactes urbans en la propera dècada. El seu disseny dinàmic i futurista, amb elements com els llums LED dents de sabre, que s'han convertit en una icona per a la marca, la connectivitat d'avantguarda i la conducció autònoma de nivell 2 són una finestra al futur.

A l'interior compta amb la nova generació del Peugeot i-Cockpit®, acompanyat de les funcions d'ajuda a la conducció més avançades del segment.

El PEUGEOT i-Cockpit® 3D constitueix una autèntica innovació, que arriba al seu segment en primícia mundial. Depenent de les versions, el quadre dinstruments projecta les dades a la manera dun holograma, com en un caça. Les indicacions són dinàmiques. S'acosten a la vista en funció de la importància o urgència. D'aquesta manera, el temps de reacció es redueix al voltant de mig segon. Millora la conducció en tots els aspectes: eficàcia i comoditat de lectura. La seguretat arriba a uns nivells mai assolits. La pantalla tàctil de 25,4 cm (10'') i les tecles Toggle Switches gestionen un ampli elenc d'equipaments i funcions d'ajuda a la conducció.

La funció Drive Assist del PEUGEOT 208 obre la porta a una conducció semi-autònoma en autopista i vies ràpides, amb l'ajuda al manteniment actiu de carril, associat al Lane Position Assist (LPA), que manté la posició del vehicle, triada pel conductor, a la via de circulació.

Per la seva banda, el regulador de velocitat adaptatiu amb funció Stop & Go compta amb instruccions ajustables de distància de seguretat i, enmig d'un embús, assegura l'arrencada automàtica del vehicle en parades de menys de 3 segons.

Per reforçar encara més la seguretat, el Nou PEUGEOT 208 compta amb un sistema de frenada automàtica d'emergència d'última generació, capaç de detectar vianants i ciclistes, de dia o de nit, en un ampli rang de velocitats: entre 5 Km/hi 140 Km/h.

Aparcar a la ciutat pot arribar a ser tot un art. El Nou Peugeot 208 permet enfrontar-se a aquestes maniobres com tot un professional gràcies a la funció Park Assist, que maneja automàticament la direcció i, en versions amb caixa automàtica EAT8, els canvis de marxes, per assegurar un estacionament òptim i sense ensurts.

Notícies

Últims articles

No trobes el que cerques?

Escriu-nos directament i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible

Solicita información

Omple el formulari

Solicita información

Omple el formulari

Gràcies

El formulario se ha enviado con éxito

BASES DEL SORTEO FIN DE SEMANA EN PORT AVENTURA CON UN COCHE OPEL

1.- OBJETO
JOAQUIN OLIVA SA, nuevo concesionario Opel de Tarragona, celebra la incorporación de la marca a Grup Oliva motor sorteando entre los clientes un fin de semana en Port Aventura con un coche Opel, esto incluye entradas al parque para los 2 días para 2 adultos y 2 niños, una noche de hotel y la cesión de un coche Opel para disfrutarlo un fin de semana antes de enero del 2023. A tal fin, los clientes que lo deseen podrán apuntarse al sorteo entre el 09 de junio al 26 de junio del 2022.
Asimismo, Joaquin Oliva se reserva el derecho a evitar que sobre este sorteo se establezcan sistemas de especulación o de negocios o cualquier otro que pueda suponer una alteración o manipulación del mismo. A tal fin, podrá ejercitar todas las acciones que estime oportunas incluida la exclusión del presente concurso de cualquier participante que actúe en tal sentido.
La participación en el sorteo se hará mediante la introducción de los datos personales del participante en la web https://grupolivamotor.com/landing/opel-sorteo/ y el cumplimiento de las instrucciones de participación y la aceptación de las bases.
La participación en el presente sorteo presupone la aceptación íntegra de todas las cláusulas contenidas en estas bases.

2.- DURACIÓN Y ÁMBITO
El sorteo es válido sólo para el territorio español. La comunicación del sorteo comenzará el 9 de junio 2022 y finalizará el 26 de junio 2022, ambos inclusive. El sorteo se realizará el 27 de junio de 2022.
Joaquin Oliva SA se reserva el derecho a suspender, aplazar, cancelar o modificar la duración del sorteo en cualquier momento anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo justifiquen.

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS
Se sorteará un fin de semana en el Parque de atracciones Port Aventura, con 1 noche de hotel para 4 personas (2 adultos y 2 niños) en media pensión, con acceso de dos días a PortAventura Park y un coche Opel para disfrutarlo todo el fin de semana.
En este sorteo participaran todos los que hayan rellenado correctamente el formulario del sorteo y acepten las bases legales del mismo.

4.- DERECHO A PARTICIPAR
Puede participar en el sorteo cualquier persona física, mayor de edad, que resida en territorio español.

5.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Habrá exclusivamente una vía de participación, mediante la cumplimentación de un formulario en la página web https://grupolivamotor.com/landing/opel-sorteo/. Ningún otro canal de comunicación dará la posibilidad de participar en el sorteo.La dirección de la página web que permite acceder al sorteo se enviará mediante correo electrónico a los clientes. Mediante la cumplimentación del formulario, el usuario se estará registrando en la web de www.grupolivamotor.com y aceptando las condiciones del registro.
En el formulario de la web los datos obligatorios para participar serán:

  • Nombre y Apellidos

  • Correu electrònic

  • Telèfon

Y también es obligatorio que cada participante acepte las condiciones del registro en www.grupolivamotor.com y las bases del sorteo en el formulario de participación.
Solo se podrá participar una vez, es decir, sólo será válida una participación por cada persona física. Tras enviar el formulario, al usuario le aparecerá una ventana emergente o pop up con la confirmación de su participación.

6.- SELECCIÓN DEL GANADOR Y ENTREGA DE PREMIOS.
El sorteo se celebrará entre el número total de personas que hayan participado. Solo habrá un ganador y la selección del ganador se realizará mediante selección aleatoria informática. El ganador del sorteo será informado personalmente a través del e-mail el mismo día del sorteo y a la misma dirección desde la cual envió su participación.
El ganador no podrá en ningún caso canjear el premio por dinero.
En el caso de que el ganador no proceda a ponerse en contacto en un plazo no superior de 48 horas desde el envío del correo electrónico informando sobre el ganador, se elegirá un ganador suplente, quien tendrá un plazo de 24 horas para ponerse en contacto según procedimiento descrito.

7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases del presente sorteo. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del participante del presente sorteo. En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes bases prevalecerá el criterio de Joaquin Oliva SA. Excepcionalmente y por motivos debidamente justificados, Joaquin Oliva SA podrá modificar las presentes bases una vez comenzado el sorteo.
Los concursantes podrán consultar las bases del presente sorteo en la página Web de Grup Oliva motor.

8.- TRATAMIENTO FISCAL.
Al premio del presente Concurso le serán de aplicación todas las disposiciones de carácter fiscal pertinentes según la legislación española en vigor. A tal fin, para ostentar la condición de Ganador será requisito indispensable que éste remita a Opel Joaquin Oliva fotocopia de su DNI, tarjeta de residencia u otro documento válido a efectos fiscales.
Joaquin Oliva no será responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias del ganador.

9.- CONSENTIMIENTO USO IMAGEN
Los ganadores del sorteo conocen y consienten que su nombre completo e imagen se reproduzca en cualquier actividad publicitaria que esté relacionada con esta promoción, sin que estas actividades confieran a los ganadores derecho de remuneración o ningún beneficio con excepción hecha del premio ganado conforme a estas bases.

10.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al participante que con el envío voluntario de los datos personales consiente que los datos que facilite, sean incorporados en un fichero responsabilidad de Joaquin Oliva para ser utilizados con las finalidades relativas al mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestionar el uso de los concursos, así como, la publicación de sus datos identificativos en las páginas web y redes sociales de la empresa, y la participación en actividades promocionales y publicitarias, incluido el envío de comunicaciones comerciales, de los productos, servicios o actividades relacionadas de la empresa.
El participante tendrá derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito acompañando copia de documento que le acredite su identidad por correo ordinario dirigido a rgpd@grupolivamotor.com.

11.- RESPONSABILIDAD
Joaquin Oliva en ningún caso se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros (colaboradores, agentes, distribuidores, etc.) o a Internet que puedan afectar a los concursos. Asimismo, tampoco se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan derivarse de la participación en los concursos.
Joaquin Oliva queda exonerada de las incidencias y sucesos de todo orden (por ejemplo, imposibilidad de registrar los datos de algún participante, interrupción o pérdida de conexión…) que sean provocadas por actos externos de mala fe o por las incidencias derivados de averías en la red telefónica, informática, eléctrica. Joaquin Oliva igualmente no responderá por la imposibilidad de registrar algún participante debido a un error en la captura de sus datos personales como consecuencia de la facilitación de datos incompletos o erróneos.

12.- GANADORES
Los ganadores de los concursos o acciones promocionadas por Joaquin Oliva aceptan expresamente que su nombre se pueda publicar a los sitios Web de Grupo Oliva Motor y Opel Joaquin Oliva o en las redes sociales en que tenga presencia.
Los ganadores autorizan la publicación de su nombre y apellidos en cualquier actividad informativa relacionada con la acción de participación. En caso de que el contenido enviado sea su propia imagen, el hecho de participar en la acción implica que Joaquin Oliva podrá difundirla por sus medios de comunicación, siempre dentro del ámbito del mismo concurso.
Al ganador del sorteo se le entregará un voucher con un código promocional para poder realizar la reserva con la central de reservas de Port Aventura.
La entrega del voucher y la cesión del vehículo se hará en el concesionario, para ello será necesario presentar el carnet de conducir y documentación de identidad.

13.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN.
Las presentes bases se rigen por la ley española. Los participantes aceptan que cualesquiera controversias que puedan surgir en la interpretación y ejecución de estas bases quedarán sometidas a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.

Contacta

Formulari de contacte:
Llistat de professionals

Troba a la persona que necessites

Necessites més informació?

Telf. 877 45 00 32 o si ho prefereixes, et truquem