Actualitat

Nova Edició MINI Electric Collection


Warning: preg_replace(): Unknown modifier 't' in /home/customer/www/grupolivamotor.com/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/class-crp-query.php on line 517

Nou MINI Electric Collection, amb un exterior modificat que inclou el sostre Multitone, característiques de disseny específiques, un interior elegantment refinat i un equipament d´alta qualitat. Nous sistemes d'assistència al conductor i paquets de confort i connectivitat disponibles com a opció. Llançament al mercat a partir del març del 2021.

A partir del març del 2021, el MINI Electric, aportarà encara més plaer de conducció al món de la mobilitat elèctrica. El MINI Electric és el primer model de propulsió purament elèctrica de la marca premium britànica. El Nou MINI Electric Collection combina els accents visuals desenvolupats per a la darrera edició del MINI, com el frontal redissenyat i el sostre Multito, amb característiques de disseny exclusives a l'exterior i l'interior, així com detalls d'equipament d'alta qualitat.

Disseny Nou MINI Electric Collection

Un llenguatge de disseny més reduït fa que els fars rodons i la graella hexagonal del radiador destaquin encara més com a trets de disseny típics del frontal del vehicle al MINI Electric. L´equipament d´aquesta edició inclou l´acabat de pintura exterior Island Blue metal·litzat, que s´ofereix per primera vegada per al MINI Cooper SE. Com a alternativa, està disponible la nova variant de color Rooftop Grey metal·litzat. L'edició Collection també inclou el sostre multito, que presenta un degradat de color que va des del San Marino Blue, passant pel Pearly Aqua, fins al Jet Black, creat a partir d'una nova tècnica de pintura i estenent-se des del marc del parabrisa fins a la part del darrere.

MINI Electric Collection

Collection Edition

El capó de disseny exclusiu i les franges laterals també contribueixen a l'aparença expressiva del cotxe i, amb la seva subtil degradació de color, complementen amb estil el sostre multito. Les carcasses dels retrovisors exteriors de color negre, les llantes d'aliatge MINI Electric Collection de 17 polzades i els elements exteriors de color Piano Black d'alt contrast, com la graella, els marcs dels fars i dels llums del darrere, els logos de MINI, les inscripcions del model a la part posterior, les manetes de les portes i els escuts laterals, contribueixen al seu aspecte discret i esportiu

A més, l'edició MINI Electric Collection compta amb fars LED adaptatius que inclouen una funció matricial per a les llums llargues, embellidors a les portes amb el logotip MINI Electric imprès, seients esportius en combinació de tela i símil pell en color Light Grey, superfícies interiors de nou disseny en acabat MINI Yours Aluminium i un revestiment del sostre en color antracita. El caràcter premium refinat de l'interior també es veu reforçat pel volant esportiu de cuir que també porta el logotip MINI Electric.

Nou MINI Electric Collection

234 km d'autonomia elèctrica

El Nou MINI Electric Collection ofereix una forma especialment exclusiva dexperimentar el plaer de conduir sense emissions. L'entrega espontània de potència del motor elèctric de 135 kW/184 CV, la configuració del xassís específica del model i el baix centre de gravetat permeten al MINI Cooper SE oferir l'agilitat característica de MINI. La bateria d'ions de liti d'alt voltatge permet una autonomia fins a 234 quilòmetres segons el cicle de proves WLTP.

Nou MINI Electric Collection

Més paquets i assistents

També s'ofereixen opcionalment nous paquets d'equipament quant a confort, connectivitat i assistència al conductor. Per primera vegada s'ofereix calefacció al volant per augmentar aquest confort quan fa fred. L'equipament de sèrie del MINI Cooper S'inclou el paquet Connected Navigation. El paquet Connected Navigation Plus inclou un Head-Up Display, telefonia amb càrrega sense fil, servei de missatgeria i funcions de connectivitat avançades

El nou avís de canvi involuntari de carril forma part del Paquet d'Assistència al Conductor Plus. També inclou el control actiu de creuer, que per primera vegada compta amb la funció Stop & Go. Això permet que el sistema redueixi la velocitat del MINI Electric fins aturar-lo si cal. Després, només cal trepitjar breument el pedal de l'accelerador per tornar a posar el cotxe en moviment i continuar amb el control automàtic de velocitat i distància. Això proporciona al conductor una ajuda eficaç en cas d'embús perquè pugui gaudir d'un confort de marxa més gran.

 

Edició MINI Electric Collection:
Consum combinat de combustible 0,0 l/100 km; consum combinat: 17,6 – 15,2 kWh/100 km segons WLTP

 

Notícies

Últims articles

No trobes el que cerques?

Escriu-nos directament i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible

Solicita información

Omple el formulari

Solicita información

Omple el formulari

Gràcies

El formulario se ha enviado con éxito

BASES DEL SORTEO FIN DE SEMANA EN PORT AVENTURA CON UN COCHE OPEL

1.- OBJETO
JOAQUIN OLIVA SA, nuevo concesionario Opel de Tarragona, celebra la incorporación de la marca a Grup Oliva motor sorteando entre los clientes un fin de semana en Port Aventura con un coche Opel, esto incluye entradas al parque para los 2 días para 2 adultos y 2 niños, una noche de hotel y la cesión de un coche Opel para disfrutarlo un fin de semana antes de enero del 2023. A tal fin, los clientes que lo deseen podrán apuntarse al sorteo entre el 09 de junio al 26 de junio del 2022.
Asimismo, Joaquin Oliva se reserva el derecho a evitar que sobre este sorteo se establezcan sistemas de especulación o de negocios o cualquier otro que pueda suponer una alteración o manipulación del mismo. A tal fin, podrá ejercitar todas las acciones que estime oportunas incluida la exclusión del presente concurso de cualquier participante que actúe en tal sentido.
La participación en el sorteo se hará mediante la introducción de los datos personales del participante en la web https://grupolivamotor.com/landing/opel-sorteo/ y el cumplimiento de las instrucciones de participación y la aceptación de las bases.
La participación en el presente sorteo presupone la aceptación íntegra de todas las cláusulas contenidas en estas bases.

2.- DURACIÓN Y ÁMBITO
El sorteo es válido sólo para el territorio español. La comunicación del sorteo comenzará el 9 de junio 2022 y finalizará el 26 de junio 2022, ambos inclusive. El sorteo se realizará el 27 de junio de 2022.
Joaquin Oliva SA se reserva el derecho a suspender, aplazar, cancelar o modificar la duración del sorteo en cualquier momento anterior a su finalización, siempre que existan causas que así lo justifiquen.

3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS
Se sorteará un fin de semana en el Parque de atracciones Port Aventura, con 1 noche de hotel para 4 personas (2 adultos y 2 niños) en media pensión, con acceso de dos días a PortAventura Park y un coche Opel para disfrutarlo todo el fin de semana.
En este sorteo participaran todos los que hayan rellenado correctamente el formulario del sorteo y acepten las bases legales del mismo.

4.- DERECHO A PARTICIPAR
Puede participar en el sorteo cualquier persona física, mayor de edad, que resida en territorio español.

5.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR
Habrá exclusivamente una vía de participación, mediante la cumplimentación de un formulario en la página web https://grupolivamotor.com/landing/opel-sorteo/. Ningún otro canal de comunicación dará la posibilidad de participar en el sorteo.La dirección de la página web que permite acceder al sorteo se enviará mediante correo electrónico a los clientes. Mediante la cumplimentación del formulario, el usuario se estará registrando en la web de www.grupolivamotor.com y aceptando las condiciones del registro.
En el formulario de la web los datos obligatorios para participar serán:

  • Nombre y Apellidos

  • Correu electrònic

  • Telèfon

Y también es obligatorio que cada participante acepte las condiciones del registro en www.grupolivamotor.com y las bases del sorteo en el formulario de participación.
Solo se podrá participar una vez, es decir, sólo será válida una participación por cada persona física. Tras enviar el formulario, al usuario le aparecerá una ventana emergente o pop up con la confirmación de su participación.

6.- SELECCIÓN DEL GANADOR Y ENTREGA DE PREMIOS.
El sorteo se celebrará entre el número total de personas que hayan participado. Solo habrá un ganador y la selección del ganador se realizará mediante selección aleatoria informática. El ganador del sorteo será informado personalmente a través del e-mail el mismo día del sorteo y a la misma dirección desde la cual envió su participación.
El ganador no podrá en ningún caso canjear el premio por dinero.
En el caso de que el ganador no proceda a ponerse en contacto en un plazo no superior de 48 horas desde el envío del correo electrónico informando sobre el ganador, se elegirá un ganador suplente, quien tendrá un plazo de 24 horas para ponerse en contacto según procedimiento descrito.

7.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
El participante acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases del presente sorteo. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la exclusión del participante del presente sorteo. En caso de existir dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes bases prevalecerá el criterio de Joaquin Oliva SA. Excepcionalmente y por motivos debidamente justificados, Joaquin Oliva SA podrá modificar las presentes bases una vez comenzado el sorteo.
Los concursantes podrán consultar las bases del presente sorteo en la página Web de Grup Oliva motor.

8.- TRATAMIENTO FISCAL.
Al premio del presente Concurso le serán de aplicación todas las disposiciones de carácter fiscal pertinentes según la legislación española en vigor. A tal fin, para ostentar la condición de Ganador será requisito indispensable que éste remita a Opel Joaquin Oliva fotocopia de su DNI, tarjeta de residencia u otro documento válido a efectos fiscales.
Joaquin Oliva no será responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias del ganador.

9.- CONSENTIMIENTO USO IMAGEN
Los ganadores del sorteo conocen y consienten que su nombre completo e imagen se reproduzca en cualquier actividad publicitaria que esté relacionada con esta promoción, sin que estas actividades confieran a los ganadores derecho de remuneración o ningún beneficio con excepción hecha del premio ganado conforme a estas bases.

10.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al participante que con el envío voluntario de los datos personales consiente que los datos que facilite, sean incorporados en un fichero responsabilidad de Joaquin Oliva para ser utilizados con las finalidades relativas al mantenimiento, cumplimiento, desarrollo, control y gestionar el uso de los concursos, así como, la publicación de sus datos identificativos en las páginas web y redes sociales de la empresa, y la participación en actividades promocionales y publicitarias, incluido el envío de comunicaciones comerciales, de los productos, servicios o actividades relacionadas de la empresa.
El participante tendrá derecho a ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito acompañando copia de documento que le acredite su identidad por correo ordinario dirigido a rgpd@grupolivamotor.com.

11.- RESPONSABILIDAD
Joaquin Oliva en ningún caso se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia imputable a terceros (colaboradores, agentes, distribuidores, etc.) o a Internet que puedan afectar a los concursos. Asimismo, tampoco se hace responsable de los daños y perjuicios que puedan derivarse de la participación en los concursos.
Joaquin Oliva queda exonerada de las incidencias y sucesos de todo orden (por ejemplo, imposibilidad de registrar los datos de algún participante, interrupción o pérdida de conexión…) que sean provocadas por actos externos de mala fe o por las incidencias derivados de averías en la red telefónica, informática, eléctrica. Joaquin Oliva igualmente no responderá por la imposibilidad de registrar algún participante debido a un error en la captura de sus datos personales como consecuencia de la facilitación de datos incompletos o erróneos.

12.- GANADORES
Los ganadores de los concursos o acciones promocionadas por Joaquin Oliva aceptan expresamente que su nombre se pueda publicar a los sitios Web de Grupo Oliva Motor y Opel Joaquin Oliva o en las redes sociales en que tenga presencia.
Los ganadores autorizan la publicación de su nombre y apellidos en cualquier actividad informativa relacionada con la acción de participación. En caso de que el contenido enviado sea su propia imagen, el hecho de participar en la acción implica que Joaquin Oliva podrá difundirla por sus medios de comunicación, siempre dentro del ámbito del mismo concurso.
Al ganador del sorteo se le entregará un voucher con un código promocional para poder realizar la reserva con la central de reservas de Port Aventura.
La entrega del voucher y la cesión del vehículo se hará en el concesionario, para ello será necesario presentar el carnet de conducir y documentación de identidad.

13.- LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN.
Las presentes bases se rigen por la ley española. Los participantes aceptan que cualesquiera controversias que puedan surgir en la interpretación y ejecución de estas bases quedarán sometidas a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la ciudad de Barcelona.

Contacta

Formulari de contacte:
Llistat de professionals

Troba a la persona que necessites

Necessites més informació?

Telf. 877 45 00 32 o si ho prefereixes, et truquem